Privacy policy

IO Products BV houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties. 

IO Products BV vraagt de consument om toestemming voor het toezenden van geadresseerd reclamemateriaal en/of het verstrekken van persoonsgegevens van de consument aan derden.

IO Products BV stuurt de consument alleen geadresseerd reclamemateriaal en/of verstrekt persoonsgegevens aan derden, indien de consument daar uitdrukkelijk in heeft toegestemd.


IO Products BV maakt het mogelijk persoonlijke gegeven te laten wijzigen op basis van het correctierecht. Het is mogelijk om te achterhalen welke persoonlijke gegevens bij ons bekend zijn en waar ze precies voor gebruikt worden. Onvolledige of onjuiste informatie kan op deze manier worden hersteld of verwijderd.
Het is mogelijk u te beroepen op het recht van verzet. Dit houdt in dat u als betrokkene of gemachtigde een verzoek kan doen tot beëindiging van de gegevensverwerking. U dient dit te doen door een brief voorzien van een kopie van een geldig legitimatiebewijs te sturen naar onze klantenservice.

IO Products BV biedt de consument de mogelijkheid om de toezending van geadresseerde (al dan niet elektronische) reclame op elk gewenst moment stop te zetten. De aanbieder vermeldt de procedure daarvoor in of bij de toegezonden reclame-uiting.